Efter att ha gått kurs i biodling under vintern, både jag och längre tillbaks även Robert, var det riktigt spännande att få hem ett samhälle hit till gården! Jag har alltid älskat honung, doften, smaken och honungens välgörande verkan. Tänk så mycket nytta man kan ha av honungen och även vaxet och hur bina är själva grundförutsättningen för liv på jorden!

Honungsbiet är en av få insekter som hålls som husdjur av människan och domesticering av arten inleddes troligen i Mellanöstern för ungefär 9 000 år sedan. Biet var intressant främst på grund av sin förmåga att tillverka honung av nektar, men också för den tjänst det utför genom pollinering av fruktträd och andra odlade växter.

Honungsbiet är ett socialt bi, det vill säga att det bildar samhällen. Ett fullständigt bisamhälle utgörs av en drottning som är en fullmogen hona, 200 till 300 drönare samt från 10 000  till som mest uppåt 90 000 arbetsbin, som alla är sterila honor. Dessa har förmåga att kommunicera rörande förekomster av rika näringskällor och kan på så sätt samordna arbetsinsatsen när de samlar in nektar och pollen.

I Mexico är bina grundvalen för deras kultur och beskyddas  av guden som vaktar honungen.. Maya- civilisationen, som är en av de äldsta kulturerna i Amerika, upphöjde ett bi till gudomlig status; Melipona .När spanska kolonisatörer tog dit mer produktiva bin från Europa på 1500- talet försvann Melipona- biet dock nästan. Men för tjugo år sedan räddades det heliga biet och mayanska biodlare har blivit beskyddare av en levande skatt.

Melipona- biet är mindre än europeiska bin och saknar gadd. Det är blåögd och sticks inte. På mayanska kallas biet ”xunaan cab” vilket betyder ”kunglig dam”. En kupa med Melipona- bin ger cirka tre kilo honung per skörd och europeiska bin cirka tjugo kilo. Bin har mycket att lära oss människor då de är så välorganiserade och alltid arbetar i grupp. I den heliga mayaskriften som förvaras i Spanien finns sexton sidor om binas arbete och det sägs att när en viss kultur lämnar efter sig skrifter om något så är det för att det är viktigt för mänskligheten. Maya- förfäderna målade allt som hade med bina att göra och en del av bina har kopplingar till gudarna då man offrade drycker sötade med honung till dem.

 

Vi människor är  helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Och vi kan hjälpa bina på flera enkla sätt, som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktigt.Runt en ekologisk gård finns runt 30 procent fler arter av växter och djur än runt en icke ekologisk. Bin, humlor och fjärilar trivs dessutom extra bra på ekogården. Det kan finnas omkring 50 procent fler arter av humlor, bin och andra pollinerare på den ekologiska gården.

Mycket mer finns att säga om bin, biodling och den fantastiska honungen, men det får bli i ett annat blogg- inlägg! Honung har en rad fina egenskaper och av bivaxet kan man tillverka exempelvis ljus. I vår kupa har vi kreiner-bin och jag hoppas att de ska trivas här på gården bland vilda och odlade blommor, med närheten till skogen och med byns krav- odlade marker. Det välorganiserade bi- samhället, där alla hjälps åt och behövs och är beroende av varandra tänker  jag är en fin symbol för hur vi alla levande varelser, två och fyrbenta och alla växter på jorden hänger samman!